آتش بازی چیست ؟ لوام آتش بازی را بشناسیم

آتش بازی چیست ؟

آتش بازی یا پیروتکنیک کاری تفریحی و نمایشی است که در برخی از کشورها در جشنها و شادمانی‌ها انجام می‌گیرد.در ساختن لوازم آتش بازی، مواد منفجره ضعیف بکار می‌رود.

ادامه مطلب