اجرای اتش بازی افتتاحیه رویدادهای ورزشی

تصاویری از مراسم اتشبازی افتتاحیه مسابقات ورزشی

اجرای اتش بازی افتتاحیه مسابقات ورزشی بسیار مهم است زیرا هیجان حاکم بر ورزشگاه به حدی قدرتمند است که هر نمایشی نمیتواند نظر تماشاچیان ر...

ادامه مطلب