قسمتی از یک اجرای نورافشانی خاص می رسد به آتش بازی زمینی.

در این قسمت می توان از انواع افکت های اجرا مانند آبشار زمینی ، دود رنگی ، فرفره ها ، فلاشر و … بهره برد و هیجان یک آتشبازي حرفه ای را کامل کرد.

همچنین در این اجرا از دستگاه های متفاوتی میتوان استفاده کرد مانند:

دستگاه ریموت ، دستگاه فرفره ، دستگاه شبیه ساز آبشار ، دستگاه بخار ، کاغذپاش.

نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

مشعل آبشاری

20,000 تومان

مشعل هشداری

مشعل مدادی

فلشر کوچک

30,000 تومان

فلشر بزرگ

فرفره آتش بازی

چرخونک آتش بازی

قرص دود رنگی

45,000 تومان

دود رنگی دستی

30,000 تومان

دود رنگی زمینی

30,000 تومان

آبشار سرد برقی نارگستر

آبشار دستی نگین کوچک (آبشار گرم)

15,000 تومان

آبشار دستی نگین بزرگ (آبشار گرم)

20,000 تومان

آبشار میخک نارگستر (آبشار گرم)

آبشار ارغوان نارگستر (آبشار گرم)

آبشار اطلس نارگستر (آبشار گرم)

آبشار مینا نارگستر (آبشار گرم)

12,000 تومان

آبشار رز نارگستر (آبشار گرم)

15,000 تومان

آبشار طاووس نارگستر (آبشار گرم)

80,000 تومان

آبشار توسکا نارگستر (آبشار گرم)

95,000 تومان

آبشار سرو نارگستر (آبشار گرم)

30,000 تومان

آبشار شقایق نارگستر (آبشار گرم)

20,000 تومان

آبشار روی کیک تولدی

20,000 تومان