قیمت لوازم اتش بازی ارائه شده توسط فروشگاه آتش بازی تحت نظارت مجموعه نورافشانان فعالیت می کند

ردیف نام وسیله اتش بازی
قیمت تومان
1 آبشار توسکا نارگستر 95.000
2 آبشار طاووس نارگستر 80.000
3 آبشار سرو نارگستر 30.000
4 آبشار شقایق نارگستر 20.000
5 آبشار رز  نارگستر 15.000
6 آبشار مینا نارگستر 12.000
7 آبشار نگین بزرگ نارگستر 20.000
8 آبشار نگین کوچک نارگستر 15.000
9 آبشار سرد برقی نارگستر تماس بگیرید
10 دود زمینی نارگستر 30.000
11 دود دستی نارگستر 30.000
12 قرص دود نارگستر 45.000
13 کهکشان تکی نارگستر 20.000
14 چلچله 7شوت نارگستر 45.000
15 شهاب 6   نارگستر تماس بگیرید
16 موشک     نارگستر تماس بگیرید
17 پروانه       نارگستر تماس بگیرید
18 مشعل شادی نارگستر 20.000
19 مشعل هشداری نارگستر تماس بگیرید
20 چرخونک نارگستر تماس بگیرید
21 فرفره       نارگستر تماس بگیرید
22 فلاشر بزرگ نارگستر تماس بگیرید
23 فلاشر کوچک نارگستر 30.000
24 آبشار جرقه ایی ناریه سپهر 15.000
25 کهکشان تکی ناریه سپهر 20.000
26 کهکشان نخلی ناریه سپهر 20.000
27 کهکشان شهابی ناریه سپهر 20.000
28 چلچله 9 شوت ناریه سپهر تماس بگیرید
29 فشفشه روی کیک ناریه سپهر 20.000
30 فرفره لاک پشتی ناریه سپهر تماس بگیرید
31 کهکشان9 شوت ناریه سپهر تماس بگیرید
32 آبشار جفتی ناریه سپهر 180.000
33 کهکشان 7 شوت 55.000
34 کهکشان 9 شوت 65.000
35 کهکشان 12 شوت 90.000
36 کهکشان 16 شوت 120.000
37 کهکشان 20 شوت 150.000
38 کهکشان 25 شوت 180.000
39 کهکشان 100 شوت 750.000
40 کهکشان 16 شوت “1    تماس بگیرید
41 کهکشان 20 شوت “1 تماس بگیرید
42 کهکشان 25 شوت “1 450.000
43 کهکشان 36 شوت “1 550.000
44 کهکشان تکی  “75/1 تماس بگیرید
45 کهکشان “3 لوله دار تماس بگیرید
46 بالن 10.000
47 دود زمینی کوچک 15.000
48 دود زمینی 30 عددی تماس بگیرید
49 فشفشه سیمی 20.000
50 فشفشه 10 cm تماس بگیرید
51 فشفشه 30 cm 45.000
52 شمع 30 cm صاف 40.000
53 شمع وارمر 100 عددی 35.000
54 فلاشر کوچک تماس بگیرید
55 فلاشر بزرگ تماس بگیرید
56 بادکنک تک رنگ 45.000
57 مشعل 20 دقیقه ایی    30.000
58 برف شادی 6.000