نورافشانی در لغت به معنی پاشیدن نور یا نورافکندن یا نورافشاندن و یا نورپراکنی است اما در عمل و به صورت عام هم ردیف لغت آتش بازی قرار میگیرد و در صنعت آتش بازی کلمه ای پرکاربرد است. همانطور که می دانید نورافشان یا نورافشانی در مراسمات مختلفی استفاده میشود که میتوان از مهمترین آن جشن های افتتاحیه را نام برد.

اولین هدف از برگزاری یک مراسم افتتاحیه معرفی آن فروشگاه و یا مرکز به اهالی منطقه است . جدای از تمامی برنامه هایی که میتوانید برای میهمانان حاضر در مراسم داشته باشید، اجرای نورافشانی و آتش بازی زمینی و هوایی میتواند شما را در رسیدن به هدفتان که در اصل تبلیغ است کمک کند!
ساکنین آن محله و منطقه با مشاهده این مراسم آتشبازی (حتی از پنجره ی منزل خود) از افتتاح فروشگاه و یا مرکز شما مطلع می شوند.
#نورافشاني هوایی بصورت قابل توجهی اهالی محل را به خود جلب میکند و حتی بسیاری از آنان را برای تماشا با فرزندان خود به نزدیکی فروشگاه شما می کشاند ، البته، درصورتی که زمان اجرای برنامه را بتوانید از قبل اطلاع رسانی کنید.

برگزاری آتش بازی (نورافشانی) مراسم افتتاحیه ، اختتامیه ، جشن رونمایی محصول و همچنین جشن های ملی مذهبی تخصص نورافشانان است.

اجرای نورافشانی و نمایش اتش بازی هوایی در تهران

اجرای نورافشانی و نمایش اتش بازی هوایی در تهران